Utbildningar

Image by Samuel Austin

Restorative yoga - Utbildning Återhämtning, vila och balans 

med Ulrika Norberg, Hillevi Borga

 

Vår vardag rusar fram i högt tempo, med oss ständigt uppkopplade och tillgängliga där flertalet bortprioriterar vila, paus och återhämtning. Detta samhällsklimat formar människor som gör istället för människor som är. Homo sappiens istället för homo sapiens. Den kultur vi byggt kring iden om effektivitet matar oss med att vi kan köra på. Att vi håller. Vi maxar för att vinna. Pushar. Vi polerar våra ytor till perfektion, men våra insidor förtvinar tills orken släpper och vi faller handlöst, nästintill som i chock över varför. Nu är tiden här för att aktivt börja hämta tillbaka kraften.

Enligt en ny rapport från Stressforskningsinstitutet är några av de största orsakerna till den ökade psykiska ohälsan som råder i samhället just hög anspänning i vardagen, hög stress i kombination med bristen på återhämtning och sömn.  Vi märker även av fler skador och obalanser i träningsvärlden på grund av stress, för högt tempo och brist på återhämtning.

Att återhämta betyder i sig att hämta tillbaka. Att återknyta till det inom oss som måste vara tillgängligt för balans. För att orka prestera och hålla ihop. Att inflika mer aktiv Återhämtning i livet ökar inte bara din livskvalitet. Det kommer påverka din innovationsförmåga, kreativitet, möjlighet att fokusera bättre och öka glädje; att ta klokare val.

När vi tar aktiva pauser i vardagen hjälper vi vår hjärna och nervsystem till bättre balans, vi tryckutjämnar effektivare, vi bereder väg för ökat mentalt perspektiv på livet, vår kropp blir mer vaken och stark med mindre stress och spänning som begränsar god rörelseförmåga eller sänker hälsotillståndet i allmänhet. För att må bra behöver vi både och. Både aktivitet och vila.

Denna duo har arbetat ihop under många år och har många års rutin, vid kunskap och erfarenhet.

Varmt välkommen!

Tider: 

27-29 november 2020 

Fredag 9.30-16.30  

Lördag 9.30- 17:00 

Söndag 9:00-15:00


OBS: Boken Återhämtning köps av deltagare innan kursstart.

Pris: 6.500:-
Datum: Fre 27 Nov, 09:30—15:30 
Lärare: Ulrika Norberg, Hillevi Borga

Om utbildningen:

Under mitten av 1900-talet utvecklades Restorative Yoga av BKS Iyengar som ett sätt att återhämta kropp, sinne och själ mer effektivt genom passiva yogapositioner. Att lura kroppen och nervsystemet att den är viktlös genom att ta bort allt tryck på lederna. Vilket kraftigt stimulerar läknings- och återhämtningsprocesser. Denna form av yoga har visat sig oerhört effektiv gällande återhämtning, avspänning, kraftstärkning, läkning och utveckling  av fysiologisk och neurologisk styrka i kropp och sinne.

Denna utbildning handlar om hur vi med enkla medel kan träna upp vårt nervsystem, hjärnas funktion och prestanda genom effektiv återhämtningsträning.

Kan man träna sig i bättre form genom att öka återhämtning och vila? Hur undervisar vi i Restorative yoga och hur kan vi individanpassa praktiken för individen.

Lär dig mer om metoden, praktiken, tekniken, hjärnan, nervsystemet, återhämtningens ansikten, vad vila gör för oss och mycket mer.

Om lärarna:

Ulrica har utövat Restorative yoga i 20 år, gått flera utbildningar i Restorative yoga, återhämtning och yogaterapi samt är författare bakom boken Återhämtning (Harper Collins 2018) som finns ute på flera språk. Just sätt att stärka oss inifrån och ut har länge varit Ulricas passion och fokus.

Hillevi Borga är yogalärare och fysioterapeut med återhämtning, Restorative, yin och yoga nidra som några av hennes specialiteter. Hillevi har gått utbildning ör Richard Miller som är grundare till Yoga Nidra samt andra fördjupnings utbildningar inom residens, återhämtning, kraft och balans.

KONTAKT

info@studioyoganu.se

Petra 0733-38 03 14

Annette 0705-46 09 31
 

BESÖKSADRESS

Studio YogaNu
Storgatan 30
261 31 Landskrona